ประวัติความเป็นมา

        บริษัท โกลด์ไพพ์ จำกัด เป็นตัวเเทนและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกชนิด อาทิ เช่น อุปกรณ์ PVC , ท่อ PVC, ท่อเหล็กดำ, อุปกรณ์เชื่อม, ท่อประปา, อุปกรณ์ประปา, ท่อ HEPE, ท่อ PE พร้อมอุปกรณ์,ท่อสตีมแดง, ท่อสแตร์, เหล็กแผ่น, แบน, ฉาก, เส้นกลม, รางน้ำ,สี่เหลี่ยม ไอบีม, เหล็กตัวซี, รวมทั้งท่อ สแตนเลสเกรดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานโครงสร้างต่างๆและสาธารณูปโภค

        เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด ความต้องการที่หลากหลาย และมีการแข่งขันสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ทางบริษัทได้ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี มีผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลายสำหรับงานโครงสร้างทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ นอกจากนั้นทางบริษัทยังมีคลังสินค้าที่มีพื้นที่จัดเก็บสินค้าพร้อมที่จะจัดส่งสินค้ารวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ

        บริษัท โกลด์ไพพ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ตั้งอยู่ที่ 115/1 หมู่ที่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ก่อตั้ง โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญในธุรกิจเหล็กมาเป็นเวลานาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน การบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่แท้จริง จึงเชื่อมั่นว่าลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเราจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

วิสัยทัศน์

        เป็นผู้นำในการจัดหา เหล็กรูปพรรณ พร้อมทั้งเหล็กเกรดบี และท่อเกรดต่างๆ เพื่อทำเป็นโครงสร้าง ที่เน้นราคาย่อมเยาว์ แต่เต็มไปด้วยคุณภาพ เพื่อลดต้นทุนในการใช้งาน

พันธกิจ

  • สร้างบริษัทให้เป็นธุรกิจค้าเหล็กโครงสร้าง ที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคาเฉลี่ยที่ต่ำกว่าคู่แข่งขัน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน
  • ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น และรักษากลุ่มลูกค้าปัจจุบันไว้
  • ปลูกฝังทัศนคติที่ดีแก่บุคลากร